Friday, April 12, 2024

สื่อการสอน

สื่อใบงาน

ตกแต่งห้องเรียน

บทความที่น่าสนใจ

รวม วิจัยในชั้นเรียน รวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มากกว่า 200 เรื่อง

ฟรีสื่อการสอน วันนี้มาแจก วิจัยในชั้นเรียน รวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มากกว่า 200 เรื่อง ดาวน์โหลด ฟรีสื่อการสอน เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับการศึกษาที่แจกสื่อการเรียนการสอน แจกใบงาน แจกข้อสอบ ใบความรู้ ข่าวอัพเดททั่วไปเกี่ยวครู ข้อสอบครูผู้ช่วย
- Advertisement -

บทความยอดนิยม

บทความแนะนำ

รวมชีทสรุป GRAMMAR ที่มักออกสอบ GAT บ่อย จากข้อสอบจริง GAT ENG จากเพจ GAT Community

ฟรีสื่อการสอน วันนี้มาแจก รวมชีทสรุป GRAMMAR ที่มักออกสอบ GAT บ่อย จากข้อสอบจริง GAT ENG จากเพจ GAT Community เรื่อง คำนาม คำกริรยา ประธาน และตัวอย่างข้อสอบจริงของ GAT ENG พร้อมเฉลยให้ได้มาลองทดสอบกัน ดาวน์โหลดชุดที่1 ดาวน์โหลดชุดที่2 ขอขอบคุณสื่อการสอนจากเพจ GAT...

แจกข้อสอบ

แจกข้อสอบ GAT ENG ปี 61-64 (4 ปีล่าสุด) พร้อมเฉลยอย่างละเอียด

ฟรีสื่อการสอน วันนี้มาแจก ข้อสอบ GAT ENG ปี 61-64 (4 ปีล่าสุด) พร้อมเฉลยอย่างละเอียด...

รวมชีทสรุป GRAMMAR ที่มักออกสอบ GAT บ่อย จากข้อสอบจริง GAT ENG จากเพจ GAT Community

ฟรีสื่อการสอน วันนี้มาแจก รวมชีทสรุป GRAMMAR ที่มักออกสอบ GAT บ่อย จากข้อสอบจริง GAT ENG...

ฟรีสื่อการสอน รวมคำศัพท์ วิชาสามัญ GAT English Vocabulary จากข้อสอบจริงย้อนหลัง (ปี 55-64)

ฟรีสื่อการสอน วันนี้มาแจก ฟรีสื่อการสอน รวมคำศัพท์ วิชาสามัญ GAT English Vocabulary จากข้อสอบจริงย้อนหลัง (ปี...

แจกข้อสอบ เข้าโรงเรียนสวนกุหลาบและโรงเรียนทั่วประเทศ ระดับชั้น ม.1

ฟรีสื่อการสอน วันนี้มาแจกแนวข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ เข้าโรงเรียนสวนกุหลาบและโรงเรียนทั่วประเทศ ระดับชั้น ม.1 โดยจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับ หรม. ครน. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เรื่องอาหาร...
- Advertisement -

Commented

ฟรีสื่อการสอน วันนี้มาแจกสื่อการสอน ตกแต่งห้องเรียน ภาษาอังกฤษ กิจวัตรประจำวัน ใช้เป็นใบงานให้ความรู้กับนักเรียน สามารถใช้ตกแต่งห้องเรียนได้ ให้ห้องเรียนมีความสวยงามมากขึ้น และน่าเรียนมากยิ่งขึ้น ดาวน์โหลด ขอบคุณและติดตามเพจได้ที่ ห้องรวมสื่อการเรียนรู้ ฟรีสื่อการสอน เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับการศึกษาที่แจกสื่อการเรียนการสอน แจกใบงาน แจกข้อสอบ ใบความรู้ ข่าวอัพเดททั่วไปเกี่ยวครู ข้อสอบครูผู้ช่วย
Advertisment

บทความล่าสุด