Sunday, July 14, 2024

สื่อการสอน

สื่อใบงาน

ตกแต่งห้องเรียน

บทความที่น่าสนใจ

รวม วิจัยในชั้นเรียน รวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มากกว่า 200 เรื่อง

ฟรีสื่อการสอน วันนี้มาแจก วิจัยในชั้นเรียน รวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มากกว่า 200 เรื่อง ดาวน์โหลด ฟรีสื่อการสอน เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับการศึกษาที่แจกสื่อการเรียนการสอน แจกใบงาน แจกข้อสอบ ใบความรู้ ข่าวอัพเดททั่วไปเกี่ยวครู ข้อสอบครูผู้ช่วย
- Advertisement -

บทความยอดนิยม

บทความแนะนำ

ฟรีสื่อการสอน เขียนตามรอยประตัวอักษรภาษาอังกฤษ A-Z

ฟรีสื่อการสอน วันนี้มาแจกสื่อการสอน วิชาภาษาอังกฤษเขียนตามรอยประตัวอักษรภาษาอังกฤษ A-Z ฝึกให้นักเรียนเขียนตามรอยปะง่าย ๆ หรือสามารถ ใช้ตกแต่งห้องเรียน ให้ห้องเรียนมีความน่าเรียนมากยิ่งขึ้น และ ให้ความรู้กับนักเรียน ดาวน์โหลด ขอขอบคุณสื่อการสอนจากเพจ ห้องสื่อการสอน ฟรีสื่อการสอน เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับการศึกษาที่แจกสื่อการเรียนการสอน แจกใบงาน แจกข้อสอบ ใบความรู้ ข่าวอัพเดททั่วไปเกี่ยวครู ข้อสอบครูผู้ช่วย

แจกข้อสอบ

แจกข้อสอบ GAT ENG ปี 61-64 (4 ปีล่าสุด) พร้อมเฉลยอย่างละเอียด

ฟรีสื่อการสอน วันนี้มาแจก ข้อสอบ GAT ENG ปี 61-64 (4 ปีล่าสุด) พร้อมเฉลยอย่างละเอียด...

รวมชีทสรุป GRAMMAR ที่มักออกสอบ GAT บ่อย จากข้อสอบจริง GAT ENG จากเพจ GAT Community

ฟรีสื่อการสอน วันนี้มาแจก รวมชีทสรุป GRAMMAR ที่มักออกสอบ GAT บ่อย จากข้อสอบจริง GAT ENG...

ฟรีสื่อการสอน รวมคำศัพท์ วิชาสามัญ GAT English Vocabulary จากข้อสอบจริงย้อนหลัง (ปี 55-64)

ฟรีสื่อการสอน วันนี้มาแจก ฟรีสื่อการสอน รวมคำศัพท์ วิชาสามัญ GAT English Vocabulary จากข้อสอบจริงย้อนหลัง (ปี...

แจกข้อสอบ เข้าโรงเรียนสวนกุหลาบและโรงเรียนทั่วประเทศ ระดับชั้น ม.1

ฟรีสื่อการสอน วันนี้มาแจกแนวข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ เข้าโรงเรียนสวนกุหลาบและโรงเรียนทั่วประเทศ ระดับชั้น ม.1 โดยจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับ หรม. ครน. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เรื่องอาหาร...
- Advertisement -

Commented

ฟรีสื่อการสอน วันนี้มาแจกสื่อการสอน ตกแต่งห้องเรียน ภาษาอังกฤษ กิจวัตรประจำวัน ใช้เป็นใบงานให้ความรู้กับนักเรียน สามารถใช้ตกแต่งห้องเรียนได้ ให้ห้องเรียนมีความสวยงามมากขึ้น และน่าเรียนมากยิ่งขึ้น ดาวน์โหลด ขอบคุณและติดตามเพจได้ที่ ห้องรวมสื่อการเรียนรู้ ฟรีสื่อการสอน เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับการศึกษาที่แจกสื่อการเรียนการสอน แจกใบงาน แจกข้อสอบ ใบความรู้ ข่าวอัพเดททั่วไปเกี่ยวครู ข้อสอบครูผู้ช่วย
Advertisment

บทความล่าสุด